Kõik kostüümid sobivad nii emastele kui ka isastele, välja arvatud Tolmumantlid. Need sobivad eraldi emasele ja eraldi isasele.